Αυτή η ισορροπία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι τα πράγματα έχουν διαφορετικό βάρος. Τοποθετήστε τα βάρη στην ισορροπία και δείτε ποια πλευρά κατεβαίνει. Μπορείτε επίσης να βάλετε διαφορετικά βάρη και στις δύο πλευρές των ζυγών και να δείτε τι είναι βαρύτερο. Μια όμορφη και μοντέρνα εμφάνιση βοηθά τη φαντασία στα άλματα. Για ώρες παιχνιδιών.

Ζυγαριά με αλληλεπίδραση

€25.00Τιμή

    site design: AlexMason / Los Angeles CA.

    ©2020 PANITSIDIS-ATHENS1945 /  ALL RIGHTS RESERVED.